Khoá học tại ASV School

Tiếng Việt cho người Nhật

Khóa học biên phiên dịch song ngữ Nhật Việt tại ASV SCHOOL dành cho học viên có trình độ N3 vững hoặc N2 trở lên, trong đó một giáo viên Nhật Bản và một giáo viên Việt Nam của chúng tôi sẽ cùng đứng lớp. Các bạn học viên sẽ được học các kỹ năng cơ bản của một người biên phiên dịch, cách đàm phán thương mại, đối ứng khách hàng qua điện thoại, cách viết thư thương mại, cách làm MC dẫn chương trình, cách tiếp khách, cách sử dụng kính ngữ thuần thục trong công việc... Cùng với các khoá học TIẾNG NHẬT ỨNG DỤNG MỌI CẤP ĐỘ tại ASV SCHOOL, khoá học TIẾNG NHẬT BIÊN PHIÊN DỊCH-THƯƠNG MẠI sẽ củng cố và phát triển thêm năng lực ỨNG DỤNG tiếng Nhật trong công việc, và các kỹ năng cần thi... (Xem thêm)
Khóa học biên phiên dịch song ngữ Nhật Việt tại ASV SCHOOL dành cho học viên có trình độ N3 vững hoặc N2 trở lên, trong đó một giáo viên Nhật Bản và một giáo viên Việt Nam của chúng tôi sẽ cùng đứng lớp. Các bạn học viên sẽ được học các kỹ năng cơ bản của một người biên phiên dịch, cách đàm phán thương mại, đối ứng khách hàng qua điện thoại, cách viết thư thương mại, cách làm MC dẫn chương trình, cách tiếp khách, cách sử dụng kính ngữ thuần thục trong công việc... Cùng với các khoá học TIẾNG NHẬT ỨNG DỤNG MỌI CẤP ĐỘ tại ASV SCHOOL, khoá học TIẾNG NHẬT BIÊN PHIÊN DỊCH-THƯƠNG MẠI sẽ củng cố và phát triển thêm năng lực ỨNG DỤNG tiếng Nhật trong công việc, và các kỹ năng cần thiết để trở thành một người biên phiên dịch chuyên nghiệp, một người quản lý. (Thu gọn)
--- Chưa có lớp khai giảng ---