Chia sẻ kinh nghiệm học chữ Hán Tại ASV SCHOOL
  • 187 lượt xem

Chia sẻ kinh nghiệm học chữ Hán Tại ASV SCHOOL

Là người học Tiếng Nhật chắc hẳn các bạn cũng đã từng học chữ Kanji đúng không? Các bạn có đang gặp khó khăn với nó không? Khi học Kanji lúc đầu mình thấy nó rất khó nhớ, khó học. Thậm chí có lúc bị stress đến mức muốn từ bỏ, mình nghĩ người ta học được chẳng nhẽ mình lại không??? Từ những suy nghĩ đó mình đã quyết tâm là phải học chữ Kanji cho bằng được. Mình tìm hiểu những phương pháp học khác nhau, dần dần mình thấy chữ Kanji cũng không khó như mình đã nghĩ.

Đang hiển thị 6 trong tổng số 13 bản ghi.